HOPEASURFFAAJAT

Hopeasurffaajat ovat Internetiä usein käyttäviä, 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia henkilöitä. Seniorit, jotka eivät käytä aktiivisesti Internetiä, ovat jo syrjäytyneitä kansalaisyhteiskunnassa.  Hopea surffaajat eivät syrjäydy eivätkä he tunne itseään yksinäisiksi.

Tutustu mm. seuraaviin linkkeihin:

Helsingin yliopiston studia generalia –luentosarja ”Ikä ja terveyshttp://www.helsinki.fi/videot klikkaa sieltä arkisto tai kuuntele esitykset suorana ja tule keskustelemaan luennoista.

http://owela.vtt.fi/vanhatketut/briefing/  Tässä SoMedAll-projektissa kehitetään helppokäyttöisiä sosiaalisen median palveluja erityisesti ikäihmisten tarpeiden pohjalta. Kiintoisia teemoja! Kirjaudu ja ala keskustella senioreita koskettavista asioista.

Verkkokurssi aikuisten lihavuuden hoidosta (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu)

http://www.duodecim.fi/kotisivut/sivut.nayta?p_navi=121451&p_sivu=99359

http://omahoito.espoo.fi/public/espoo-fi/terveyskansio/Pages/default.aspx  (Espoon kaupungin ylläpitämät espoolaisten terveyskansiot

http://www.yhteisvastuu.fi/index.php?did=488  (kysely yksinäisyydestä) ja http://www.yhteisvastuu.fi/index.php?fid=228   (tositarinoita yksinäisyydestä)

http://www.sudokufun.com/ Joka päivä uusi sudoku

http://www.silversurfersguide.com/dating.asp  (uusia ystäviä)

http://braintraining.silversurfersguide.com/patest/ (aivojen toiminta- ja muistitesti) 

Kevään 2011 senioritehtävät ovat seuraavat. (1) Milloin ja missä maassa vietetään Hopeasurffaajien päivää, (2) Millaista ohjelmaa järjestetään Hopeasurffaajien päivää edeltävällä viikolla? (3) Lähetä uusia kaikille hyödyllisiä linkkejä. Palaute annetaan yhdistyksen kotisivulla kesän alussa.

          Helena Allahwerdi on perustanut facebook-sivustolleen seuraavat ryhmät: (1) Uudet Vanhat ketut, (2) Kuukauden kirjat, (3) Visionäärit, (4) Minne menin… ja (5) Säilyttäkää  kulttuurien museo Helsingissä (Pelastakaa kulttuurien museo/ www.adressit.com). Adressi on luovutettu ministeri Wallenille 28.2.2011.

Toimivat Seniorit ry:n jäsenten ATK-taitojen kehittämistä varten Vesa Lehtonen tulee pitämään ”tietokoneohjelmien käyttökurssin”. Helena Allahwerdi toivoo, että jäsenet ilmoittaisivat etukäteen, millaisissa asioissa apu on tarpeen.  Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.       

PS. Hopeasurffaajat  ei tarkoita v. 1966 ensimmäistä ilmestynyttä sarjakuvien, animaatioiden ja elokuvien hopeasurffaajaa, supersankaria ja maailman kaikkeuden matkaajaa (The Marvel Comics). 

Takaisin etusivulle